Poradnia Medycyny Pracy i Badań Kierowców

  • Badania wstępne, okresowe i kontrolne (po niezdolności do pracy powyżej 30 dni), w tym badania wysokościowe
  • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • Badania uczniów i studentów
  • Badania osób ubiegających się o prawo jazdy
  • Badania kierowców wszystkich kategorii

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Badania lekarskie przeprowadzane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.