Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 10:30.

Pacjentom zadeklarowanym do NZOZ Alfa Med i posiadającym skierowanie od lekarza w ramach NFZ badania wykonujemy bezpłatnie.

Dla pozostałych pacjentów istnieje możliwość wykonania badań odpłatnie.