Zarząd spółki

Anna Komarnicka-Berger
Prezes

Teresa Otrzonsek
Członek Zarządu

Grażyna Kloza
Członek Zarządu